Σκίτσα αντικειμένων μουσείου


Είδη από τους χώρους του σπιτιού (καλή κάμαρη - μαγειργιό)
Σύνεργα υφαντικής (καλάμισμα και διάσιμο-τύλιγμα)
Αργαλειός
Γεωργία - Θερισμός - Αλωνισμός
Γεωργία- όργωμα (σιδεράλετρο - ξυλάλετρο)
Μεταξοσκωληκοτροφία
Εργαστήρι του χαλκιά (σιδερά)
Από την τέχνη του σαμαρά
Εργαλεία αλωκανοποιού για την κατασκευή της αλωκάνης (σύνεργο για τον αλωνισμό των σιτηρών)
Αλωκάνη
Εργαλεία Βαϊνά (βαρελά)
Ανεμόμυλος
Ανεμόμυλος